Bilans Legalizacji Marihuany w Kanadzie

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Kanada już pięć lat temu zdecydowała się na legalizację marihuany i obecnie doradcy rządowi pracują nad prezentacją pierwszego, dużego bilansu podsumowującego i szczegółowo badającego, co się udało, a co można w przyszłości poprawić.

Kanadyjczycy dzięki legalizacji mogą bez problemu kupować haszysz oraz marihuanę w specjalistycznych, licencjonowanych sklepach. Co zatem będzie zawierał raport podsumowujący legalizację i czy będzie on może zachętą dla krajów europejskich do pójścia w te same ślady?

Start-upy dla Produktów Konopnych, Niezapłacone Podatki oraz Czarny Rynek

Kanadyjski rynek konopi indyjskich szacowany jest na około sześć miliardów dolarów kanadyjskich, a poza konsekwencjami zdrowotnymi, ochroną nieletnich i potencjalnym rasizmem rząd skupia się przede wszystkim na aspektach ekonomicznych. Czy firmy konopne są rentowne, czy też zbyt często są zagrożone bankructwem, ponieważ podatki, jakie muszą odprowadzać na rzecz państwa wywierają zbyt dużą presję na bilans? Chociaż raport będzie gotowy dopiero wiosną 2024 roku, kierunek jest już widoczny: legalny rynek marihuany kwitnie, tworzy dziesiątki tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy i stwarza mnóstwo możliwości ekonomicznych – ale i też zagrożeń!

Założenie firmy, próba prowadzenia działalności, logistyka, komercyjna hodowla marihuany lub nawet własny sklep, jest dla firm samo w sobie obiecujące, ale jednocześnie wiąże się z ogromnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Kanada częściej zajmuje się teraz ogłoszeniem bankructwa niż walką z czarnym rynkiem. I chociaż wydaje się to istotne dla statystyk, w rzeczywistości jest to z roku na rok coraz mniej dotkliwym problemem.

Zdrowie Publiczne i Różnorodność: Legalna Marihuana Służy Lepszej Ochronie Nieletnich?

Od jakiegoś czasu istnieje wiele badań dotyczących legalizacji konopi w Kanadzie i oczywiście większość badań dotyczy dzieci i młodzieży. Między Vancouver a Halifaxem wyniki w zakresie ochrony nieletnich nie są złe. Regionalne wskaźniki spożycia marihuany wśród tej grupy wiekowej ciągle maleją i nieletni w żaden sposób nie mają łatwiejszego dostępu do tej używki.

Firmy w Ameryce Północnej popierają wszelkie ograniczenia i nadal uważają, że rygorystyczne ograniczenia dostępu do marihuany są obowiązkowe, jednak poza dużą masą legalnych firm w branży konopnej jest niestety też kilka czarnych owiec.

Problem różnorodności jest jednak dość specyficzny. Chodzi tutaj w szczególności o przedstawicieli rdzennej ludności Kanady, którzy, według subiektywnej oceny i też według raportu, rzadziej zajmują kierownicze stanowiska i krytykują brak dostępu szkoleń ze strony władz. Przykładowo społeczność Eskimosów na terytorium Jukonu, który jest położony daleko stolicy Kanady, życzyłaby sobie znacznie lepszych kanałów komunikacji z formami urzędowymi. Niestety, ponieważ Eskimosi i Indianie mają trudności z pozyskaniem kapitału i informacji, biznes marihuany często pozostaje dla nich zamknięty. Ze względu na to, że Kanada jest oddana sprawie równości nie tylko w odniesieniu do marihuany, można się spodziewać, że niedługo nastąpią w tej kwestii znaczne zmiany.

Rozwój, Wzrost i Przyznawanie Licencji

Czynniki ekonomiczne legalizacji roślin konopi, podobnie jak standardy środowiskowe, wpływają na rozwój społeczny. Jeśli chodzi o klimat i gospodarkę ekologiczną, od pewnego czasu wiadomo, że przepisy, które mają dobre intencje, często prowadzą do pojawienia się nowych problemów.

Każdy, kto w Kanadzie miał okazję otworzyć jedno z wyszukanych, zabezpieczonych przed dziećmi opakowań z haszyszem i marihuaną, wie, jak wiele złego może wyrządzić prewencja i przepisy dla ochrony środowiska. Plastikowe opakowania po marihuanie muszą być utylizowane w taki sam sposób, jak reszta plastikowych opakować. Jednak są to raczej drobne problemy w porównaniu z obciążeniami, którym legalny handel marihuaną musi się stawiać, jak wysokie podatki, czy różnego rodzaju opłaty i wydatki.

Legalne sklepy muszą konkurować z dealerami i czarnym rynkiem, których zyski nie są zmniejszane przez kosztowne procedury licencyjne ani stałe dodatkowe koszty związane z nadchodzącym audytem przeprowadzanym przez lokalne władze. Obecnym, niezadowalającym wynikiem nadmiernej biurokracji i obciążeń podatkowych jest rynek kilku spółek, które są notowane na giełdzie.

W przyszłości dedykowani do takich zadań urzędnicy mają w większym stopniu uwzględniać specyfikę przemysłu konopnego i szybciej informować o problemach związanych z tworzeniem miejsc pracy i możliwościach dla społeczności lokalnej.

Niektóre prowincje skarżą się również na nadmierną ilość sklepów z produktami z THC, podczas gdy inne krytykują zbyt mały wybór w handlu detalicznym. Od czasu legalizacji marihuany w Kanadzie ponad pięć lat temu zbankrutowało dokładnie 166 licencjonowanych firm, czyli 15% wszystkich firm notowanych na giełdzie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com