Znaczenie CBC w Medycynie

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Kannabichrom, w skrócie CBC, jest kolejnym medycznie znaczącym kannabinoidem zawartym w konopiach. Raphael Mechoulam wraz z Yechil Gaoni odkrył ten kannabinoid po raz pierwszy w 1966 roku podczas badań nad ekstraktem z konopi. Pomimo wielu przypadków, przez długi czas nie było jasne, na które receptory kannabinoidowe działa CBC. Obecnie wiadomo, że CBC jest agonistą receptora CB2.

Zostało to udowodnione eksperymentalnie w badaniu przeprowadzonym przez australijski zespół naukowców w 2019 roku, badając aktywność CBC w hodowli komórkowej. W specjalnie przygotowanej hodowli komórkowej z receptorami CB1 i CB2 wykazano, że CBC w receptorze CB2 wywołuje reakcję wewnątrzkomórkową, którą następnie można odwrócić poprzez dodanie antagonisty CB2. Wykazano, że CBC jest agonistą CB2.

Ponieważ CBC nie wykazuje aktywności w receptorze CB1, nie jest ono psychoaktywne. Naukowcy uważają, że CBC ma również duży potencjał terapeutyczny. Chociaż, w przeciwieństwie do THC i CBD, przeprowadzono stosunkowo niewiele badań, już teraz dają one nadzieję na szerokie zastosowanie tego kannabinoidu.

Wpływ Na Neuroplastyczność

Neuroplastyczność odnosi się do zdolności mózgu do samodzielnej naprawy i w pewnym stopniu rekonstrukcji. Jest to szczególnie ważne w fazie rozwojowej, ale także poza nią. Jeśli chodzi o tworzenie nowych połączeń w mózgu niezbędna jest funkcjonująca neuroplastyczność.

Naukowcy uważają, że nieprawidłowe funkcjonowanie neuroplastyczności lub neurogenezy jest kluczowym czynnikiem w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Wydaje się, że właśnie ta zdolność mózgu do samodzielnej regeneracji do pewnego stopnia ulega poprawie dzięki CBC.

Włoskiemu zespołowi naukowców w 2013 roku udało się eksperymentalnie wykazać, że CBC ma bezpośredni wpływ na neuronalne komórki macierzyste. Neuralne komórki macierzyste są komórkami prekursorowymi, z których ostatecznie powstają nowe, sprawne komórki mózgowe.

W hodowli komórek nerwowych komórek macierzystych badano działanie różnych kannabinoidów, w tym CBC. Badanie wykazało, że CBC wydłuża żywotność neuronalnych komórek macierzystych, a także wspomaga procesy odpowiedzialne za tworzenie z tych komórek macierzystych nowych funkcjonujących komórek nerwowych.

Uważa się, że ze względu na swój wpływ na ten proces, kannabichrom w przyszłości może stać się ważnym czynnikiem poprawienia rehabilitacji po udarze. Postęp choroby Alzheimera można również spowolnić, integrując w ten proces CBC.

Nowy Mechanizm Działania w Leczeniu Bólu

Cechą szczególną CBC jest to, że nie tylko działa na receptor CB2, ale może również dokować do dwóch innych receptorów. Może działać na określone podtypy receptorów TRPV i TRPA, co prowadzi do szeregu potencjalnie interesujących zastosowań medycznych.

Już w 2011 roku obserwacje przeprowadzone na szczurach wykazały, że CBC, poprzez oddziaływanie na oba receptory, może stanowić nowy mechanizm działania w medycynie przeciwbólowej. Te dwa receptory odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu bodźców bólowych. Wydaje się, że CBC działa antagonistycznie na te receptory, blokując w ten sposób przekazywanie bólu.

CBC hamuje przewodzenie białek w kanałach tych receptorów, które są odpowiedzialne za pośrednictwo w odczuwaniu bólu. W badaniu tym stwierdzono również, że podawanie CBC zwiększa poziom endogennych kannabinoidów, takich jak anandamid. Degradacja lub odzyskiwanie endogennych kannabinoidów w organizmie zachodzi między innymi za pośrednictwem receptora TRPA. Blokując je, zwiększa się stężenie wewnętrznych kannabinoidów we krwi. Niedobór wewnętrznych kannabinoidów może być związany z wieloma chorobami. W tym momencie CBC może być prostym, ale skutecznym sposobem przeciwdziałania niedoborowi endokannabinoidów.

Działanie Przeciwzapalne

Ponieważ CBC jest agonistą CB2, można przypuszczać, że może mieć również działanie przeciwzapalne. Zostało to już udowodnione w kilku badaniach. W 2016 roku węgierskie badanie na hodowli komórek ludzkiej skóry wykazało, że CBC blokuje procesy, które odgrywają kluczową rolę w powstawaniu trądziku. Z obserwacji na myszach wiadomo, że CBC może zwalczać stany zapalne w jelitach równie skutecznie, jak inne kannabinoidy dokujące do receptora CB2.

Badania sugerują również, że CBC działa synergicznie z THC i CBD, a tym samym może jeszcze bardziej wzmocnić ich działanie przeciwzapalne. Istnieją już pierwsze kliniczne badania pilotażowe dotyczące synergicznego działania CBC. W australijskim badaniu przeprowadzonym na ochotnikach opublikowanym w 2022 roku wykazano, że przyjmowanie THC lub CBD zwiększa się, gdy jednocześnie podaje się CBC. I odwrotnie, wykryto wyższe stężenie CBC we krwi, gdy CBC było podawane jednocześnie z jednym z dwóch pozostałych kannabinoidów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com