Medyczna Marihuana Przy Autyzmie

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Autyzm ma różne przejawy. Chociaż choroba ta nie jest uleczalna, to środkiem łagodzącym objawy towarzyszące autyzmowi, takie jak problemy z koncentracją czy uwagą, depresja i lęk, może być medyczna marihuana.

Czym Jest Autyzm?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są złożonymi neurologicznymi, głębokimi zaburzeniami rozwojowymi. Dotyczą one przetwarzania informacji i percepcji, co ma wpływ na zachowania społeczne, kontakty społeczne, interakcje społeczne i komunikację oraz na repertuar behawioralny. Zgodnie z kryteriami diagnostycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i ICD-10 zaburzenia ze spektrum autyzmu są zdefiniowane jako diagnoza medyczna.

Jakie Istnieją Formy Autyzmu?

W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu rozróżnia się różne formy:

  1. Zespół Kannera (autyzm wczesnodziecięcy): Ten zespół autystyczny jest najbardziej znaną postacią autyzmu, która ujawnia się przed ukończeniem trzeciego roku życia. Choruje na niego od 2 do 5 na 10.000 dzieci. Chłopcy cierpią trzy do czterech razy częściej niż dziewczynki.
  2. Zespół Aspergera: Autyzm Aspergera, nazwany na cześć Hansa Aspergera, występuje zwykle w wieku szkolnym i jest łagodniejszy. Na chorobę Aspergera cierpi około 3 na 10.000 dzieci. Również w tym przypadku dotyczy to głównie chłopców.
  3. Autyzm atypowy: Autyzm atypowy jest podobny do autyzmu wczesnodziecięcego, jednak różni się od autyzmu wczesnodziecięcego tym, że zachowania autystyczne występują u dzieci powyżej 3 roku życia (atypowy wiek choroby) lub występują tylko nieliczne objawy autyzmu (objawy nietypowe).
  4. Zespół Retta: Zaburzenie spektrum autyzmu dotyka prawie tylko dziewczęta (1 na 15.000 dziewcząt). Pierwsze objawy autyzmu pojawiają się między 6 miesiącem a 4 rokiem życia. Prawidłowy rozwój dziecka zostaje w pierwszej kolejności zatrzymany. Po tym czasie niektóre zdolności powracają.

Jak Często Występują Zaburzenia Autystyczne

Naukowcy od lat próbują ustalić, jakie jest rozpowszechnienie autyzmu. Na przykład w badaniach przeprowadzonych w latach 60-tych i 80-tych stwierdzono, że częstość występowania zaburzeń autystycznych wynosiła od 2 do 5 osób na 10.000. Po podzieleniu definicji zaburzeń ze spektrum autyzmu na zespół Aspergera i autyzm nietypowy pod koniec lat 80, kilka osób otrzymało diagnozę ze spektrum autyzmu.

W 1988 roku w dwóch badaniach oszacowano częstość występowania autyzmu na 10-13/10.000 osób, a w 1993 roku częstość występowania autyzmu i zespołu Aspergera oszacowano na 30/10.000 osób nieautystycznych. W latach dziewięćdziesiątych przeprowadzono kilka badań, które wskazywały na mniejszą częstość występowania od 4 do 6 osób z autyzmem na 10.000 osób. Częstotliwość występowania wzrastała.

Niektóre badania wskazują, że od 2000 roku częstość występowania autyzmu wynosi około 60 na 10.000 osób, a w 2006 roku liczba ta wynosiła 116 na 10.000 osób, które cierpią na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ze względu na to, że obecnie nie są dostępne dokładne dane dotyczące częstości występowania poszczególnych zaburzeń spektrum autyzmu, powyższe dane mają jedynie charakter orientacyjny.

Jak Rozpoznać Autyzm?

Głębokie zaburzenie rozwojowe może powodować występowanie wielu różnych objawów, mówi się o zaburzeniu ze spektrum autyzmu. Poza tym formy autyzmu mogą mieć różny stopień nasilenia. Mogą to być łagodne cechy autystyczne, ale także poważne upośledzenie umysłowe. Spektrum autyzmu wpływa na różne dziedziny życia. Większość osób z autyzmem wykazuje zaburzenia komunikacji społecznej i mowy, stereotypowe wzorce zachowań i ograniczone zainteresowanie sprawami dnia codziennego.

Zaburzone Relacje Międzyludzkie

Typowym objawem autyzmu jest to, że autyści nie mają dobrych umiejętności społecznych lub mają problemy z relacjami międzyludzkimi. W ten sposób mają tendencję do oddalania się od środowiska, często wydają się niedostępne i dziwne. Ponadto osoby z autyzmem mają ograniczone możliwości nawiązywania trwałych i opartych na zaufaniu relacji społecznych z innymi ludźmi. Na ogół odrzucają próby kontaktu wzrokowego lub fizycznego.

Ponadto u osób z autyzmem słabo rozwinięte są zachowania naśladowcze. Na przykład dzieci z autyzmem w porównaniu z innymi dziećmi nie machają na pożegnanie lub mają trudności z wyrażaniem własnych uczuć.

W przypadku zespołu Kannera lub autyzmu wczesnodziecięcego zaburzenia komunikacji pojawiają się zwykle od najmłodszych lat.

Zachowania społeczne są często bardzo zauważalne już we wczesnym dzieciństwie – na przykład dzieci z autyzmem nie patrzą na innych ludzi i nie szukają kontaktu fizycznego z rodzicami. Wydaje się, jakby dla osób z autyzmem inni ludzie nie istnieli.

Jednak objawy zespołu Aspergera nie są tak wyraźne. Wprawdzie relacje z innymi ludźmi są zaburzone i brakuje zrozumienia społecznego, ale nie tak głębokiego.

Dzieci z chorobą Aspergera mają ograniczony kontakt z rówieśnikami i są bardziej odizolowane. Poza tym trudno im wczuć się w innych ludzi i ich uczucia. Najczęściej pierwsze objawy zespołu Aspergera pojawiają się w przedszkolu lub szkole podstawowej.

Zaburzenia Komunikacji i Mowy

W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu mogą wystąpić zaburzenia komunikacji i mowy, które objawiają się następująco:

Zespół Kannera (autyzm wczesnodziecięcy) i autyzm atypowy: autyści wykazują zaburzenia rozwoju mowy i mają problemy z komunikowaniem się z innymi już w dzieciństwie. Wiele osób z autyzmem nigdy nie przyswaja sobie sensownego języka. Często używają tych samych zwrotów lub powtarzają pewne słowa (echolalia). Możliwe jest również wymyślanie nowych słów (neologizmy) lub przekręcanie znaczenia słów (odwracanie zaimków).

Zespół Aspergera: język autystów z chorobą Aspergera rozwija się prawidłowo. Mimo to wykazują oni zaburzenia w porozumiewaniu się, ponieważ często nie posługują się mową. Niektóre z dzieci z zespołem Aspergera odznaczają się ponadprzeciętną inteligencją, przez co sprawiają wrażenie starych maleńkich. Jeszcze inne dzieci mówią same do siebie lub mówią z melodią. Wiele osób cierpiących na autyzm z Aspergerem w sposób dosłowny rozumie to, co zostało powiedziane i nie rozumie idiomów, ironii czy przysłów.

Stereotypowe Zachowania i Ruchy

Wiele osób z autyzmem ma tendencję do wykonywania pewnych czynności według tego samego schematu (stereotypów). Na przykład dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym ciągle porusza ręką w przód i w tył lub chwieje się całym ciałem tam i z powrotem. Ponadto takie dzieci lubią rytuały i natychmiast czują się przytłoczeni zmianami.

Poza tym dzieci z autyzmem zazwyczaj nie bawią się zabawkami, ale raczej drobnostkami, jak kółkiem od zabawkowego auta. Przedmioty mechaniczne są często bardzo interesujące dla dzieci z autyzmem, więc obserwują je godzinami. Często u tych dzieci występuje również obniżona inteligencja.

Natomiast osoby cierpiące na chorobę Aspergera są zazwyczaj przeciętnie lub ponadprzeciętnie inteligentne. Mimo to mają problemy z uwagą i nauką. Ponadto osoby z autyzmem Aspergera reagują na ograniczenia lub wymagania wybuchem gniewu i mają tendencję do narzucania swojej woli za wszelką cenę.

Ograniczenia Ogólne

Autyści często cierpią na zaburzenia snu, zaburzenia lękowe i zaburzenia odżywiania. U osób cierpiących na chorobę Aspergera zaburzona jest koncentracja uwagi. Mogą również wykazywać niepokój ruchowy (zachowania hiperkinetyczne) oraz mieć tiki. Niektórzy autyści cierpią również na napady padaczkowe lub depresję.

Jakie Są Przyczyny Autyzmu?

Do dziś nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego we wczesnym dzieciństwie powstaje autyzm. Uważa się, że różne czynniki ryzyka, takie jak czynniki genetyczne, przyczyniają się do ich powstawania. Ponadto podejrzewa się, że różne czynniki występujące u kobiet w ciąży, takie jak zakażenie różyczką lub przyjmowanie niektórych leków (np. leków przeciwpadaczkowych lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) zwiększają ryzyko wystąpienia autyzmu. Ponadto rozwojowi choroby może sprzyjać starszy wiek rodziców.

Również w przypadku zespołu Aspergera jego przyczyny nie są w pełni wyjaśnione. Uważa się, że chorobie sprzyjają różne czynniki. Warunki genetyczne wydają się tutaj być równie prawdopodobne, jak nieprawidłowości biochemiczne i mózgowo-organiczne.

W zespole Retta można zawęzić dokładną przyczynę, ponieważ u dzieci na chromosomie X zmieniony jest gen “MeCp2”.

Diagnoza i Terapia Autyzmu

Wykrycie zaburzeń ze spektrum autyzmu przez lekarzy nie jest łatwe, ponieważ nie każde dziecko, które nie interesuje się swoim otoczeniem, automatycznie cierpi na autyzm.

Są również dzieci, które w przedszkolu lub w szkole podstawowej wolą być same ze sobą, bez konieczności zakładania, że cierpią na zaburzenia poznawcze lub zaburzenia psychiczne. Przeciwnie, takie zachowania można wyjaśnić na różne sposoby.

Zanim diagnoza zostanie potwierdzona, zwykle upływa dużo czasu. Często psychiatrzy dziecięcy stawiają diagnozę po przeprowadzeniu różnych badań i długim okresie obserwacji dziecka. Ponadto u takich dzieci mogą występować inne zaburzenia przypominające zaburzenia ze spektrum autyzmu, takie jak ADHD, zaburzenia widzenia lub słuchu czy choroba lękowa.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu nie są uleczalne, a osoby dotknięte tym zaburzeniem zwykle nie będą w stanie prowadzić normalnego życia. Pomimo leczenia chorzy przez całe życie pozostają mniej lub bardziej ograniczeni w życiu społecznym. Mimo to leczenie zespołu Aspergera i innych form autyzmu jest ważne dla prawidłowego rozwoju.

Wybór terapii autyzmu zależy przede wszystkim od formy autyzmu. Ponadto leczenie musi być zawsze indywidualnie dostosowywane do osoby dotkniętej chorobą. Można stosować różne rodzaje terapii, takie jak trening behawioralny (trening umiejętności społeczno-emocjonalnych), terapia muzyczna lub artystyczna, terapia jeździecka, trening mowy i terapia zajęciowa.

Ważną rolę odgrywa również praca rodzicielska, ponieważ rodzice mogą wspierać swoje dziecko tylko wtedy, gdy zaakceptują i zrozumieją jego chorobę. Nierzadko choroba dziecka jest ogromnym obciążeniem psychicznym dla samych rodziców, jednakże terapia pomaga im lepiej radzić sobie z całą sytuacją.

Jakie Leki Są Pomocne Przy Autyzmie?

Przy autyzmie zwykle nie jest stosowane żadne specjalne leczenie farmakologiczne. Do tej pory nie ma leków, które mogłyby pomóc w zwalczaniu głównych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Leki mogą być stosowane w celu złagodzenia objawów towarzyszących, takich jak silne napięcie lub zachowania samookaleczające. Często przepisuje się benzodiazepiny lub neuroleptyki, które mogą mieć silne skutki uboczne. Niektórzy pacjenci cierpią też z powodu depresji lub silnego lęku. W takim przypadku podaje się leki przeciwdepresyjne, takie jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

W Jaki Sposób Marihuana Może Pomóc w Leczeniu Autyzmu?

Istnieją różne badania wskazujące na to, że marihuana jako lek może poprawić zachowanie i zdolność komunikowania się osób z autyzmem. Na przykład Austriak René Kurz przeprowadził badanie na sześcioletnim chłopcu spełniającym kryteria DSM-IV. W raporcie stwierdzono, że pacjent był leczony dronabinolem (THC) przez sześć miesięcy, co przyniosło pozytywne efekty. Objawy takie jak ospałość, niewłaściwa mowa i nadpobudliwość w trakcie leczenia kannabinoidami uległy poprawie.

Amerykańscy naukowcy zbadali również myszy, które zachowywały się tak samo jak osoby cierpiące na autyzm i zastosowali u nich THC. W rezultacie stwierdzono, że u myszy, którym podawano medyczną marihuanę, objawy takie jak depresja i zaburzenia uwagi uległy poprawie.

Inne Interesujące Badania z Medyczną Marihuaną

W 2017 roku w internetowym czasopiśmie US Today opisano izraelskiego lekarza dr. Adi Arana, do którego podeszli rodzice i powiedzieli, że ich autystyczne dzieci miały niezwykłe doświadczenia z CBD. Aran zbadał tę sprawę i zainicjował badanie, w którym zbadano, w jakim stopniu CBD jest rzeczywiście pomocne w leczeniu autyzmu.

W badaniu wzięło udział 60 dzieci z autyzmem, które doustnie leczono CBD i THC w stosunku 20 do 1. Maksymalna dawka CBD wynosiła 10 mg/kg/dobę. Po leczeniu lekami z konopi, u 61 procent dzieci odnotowano znaczny spadek liczby zachorowań. Lek miał również pozytywny wpływ na problemy z lękiem. Problemy z komunikacją również uległy poprawie. Do działań niepożądanych należały zaburzenia snu (14 procent), drażliwość (9 procent) i utrata apetytu (9 procent).

Naukowcy doktora Arana doszli do wniosku, że CBD jest obiecującą opcją leczenia problemów behawioralnych u dzieci z autyzmem. Na podstawie tych wyników zespół badaczy planuje przeprowadzenie dużego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego badania krzyżowego placebo z udziałem 120 uczestników.

Stosowanie Marihuany Jako Leku

Medyczne stosowanie marihuany u dorosłych pacjentów może prowadzić do złagodzenia różnych ciężkich objawów autyzmu. W porównaniu z innymi lekami, takimi jak neuroleptyki, benzodiazepiny czy leki przeciwdepresyjne, skutki uboczne marihuany są niewielkie. Lekarze mogą przepisywać leki na bazie konopi indyjskich w postaci gotowych leków, leków recepturowych (np. dronabinolu) lub kwiatów medycznej marihuany na receptę. Decyzję o tym, czy pacjent może zastosować leki na bazie konopi indyjskich, podejmie lekarz prowadzący.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com