Działanie Marihuany na Młodzieńczy Mózg

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Wydaje się, że kolejność, w jakiej młodzi próbują narkotyki, ulega zmianie. Przynajmniej wskazują na to dane z USA. Podczas gdy tradycyjnie pierwszymi substancjami, z jakimi młodzież eksperymentowała, były papierosy lub alkohol, a dopiero później pierwszy joint, tak obecnie coraz częstsze staje się palenie marihuany. Jakie to ma konsekwencje dla mózgu i rozwoju, chcielibyśmy przedstawić w tym artykule.

Coraz więcej naukowców zastanawia się nad wpływem konopi na młodzieńczy mózg. Pojawiły się na ten temat wyniki badań przeprowadzonych w Kanadzie. Konopie indyjskie są bardziej niebezpieczne dla nastolatków niż alkohol. Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że marihuana może mieć znaczący wpływ na zdolność uczenia się i zapamiętywania przez nastolatków.

Cieszy jednak fakt, że mniej młodych ludzi zaczyna palić papierosy. Jednak dane pokazują, że marihuana jest stosowana w młodszym wieku, a czasami regularnie. Nie jest jasne, jakie będą konsekwencje tej obecnej sytuacji. Obawy są słuszne, gdyż wyniki niedawnych badań wskazują, że nawet dwa wypalone jointy w młodości mogą trwale zmienić stan mózgu.

Czy To Tylko Sianie Paniki Czy Jednak Coś w Tym Jest?

Od kilku lat postrzeganie konopi indyjskich zmienia się w wielu krajach. Uważano, że dawniej były one narkotykiem inicjacyjnym do kariery narkomana, która często kończy się złotym strzałem, jednak dzisiaj teza ta jest bardziej zróżnicowana. Potencjał uzależniania marihuany jest obecnie oceniany bardziej realistycznie. Z jednej strony jest to przyjemne, ponieważ nieuzasadnione i niezróżnicowane demonizowanie konopi indyjskich powoli się kończy. Z drugiej jednak strony zmiana poczucia ryzyka sprawia, że u nastolatków ciekawość znacznie wcześniej przewyższa respekt przed daną substancją.

Chciałoby się pomyśleć, że skoro marihuana nie jest tak niebezpieczna, jak nam od dawna wmawiano, to nie ma w niej nic złego. Niestety, takie myślenie to błąd. Chociaż marihuana nie może być na tym samym poziomie co heroina czy metamfetamina, jest to substancja o szerokim spektrum działania i znaczących skutkach ubocznych.

W terapii medycznej próbuje się wykorzystać różne efekty tej rośliny, ale dzieci i młodzież o tyle różnią się od osób dorosłych, że są one w fazie rozwoju nie tylko mózgu, ale także wielu innych struktur i układów, a ich ciało jest bardzo podatne na wpływy zewnętrzne. W związku z tym należy unikać ich w okresie niemowlęcym i dojrzewania. To, że niełatwo jest to pogodzić z chęcią próbowania swoich sił, jest zupełnie inną rzeczą.

Działanie Marihuany na Rozwój Mózgu

Wpływ konopi indyjskich lub wpływ poszczególnych kannabinoidów na rozwój mózgu u ludzi nie został do końca zbadany. Wynika to przede wszystkim z przyczyn etycznych. Świadome narażanie dzieci i młodzieży na potencjalne niebezpieczeństwo tylko po to, by generować wiedzę jest niedopuszczalne. Istnieją jednak badania dotyczące wpływu konopi indyjskich na nastolatkach, którzy już używali konopi indyjskich, a także na modelach zwierzęcych i hodowlach komórkowych.

Marihuana Zmienia Strukturę Mózgu

Z wielu badań przedklinicznych wynika, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy kontaktem mózgu (narażeniem) z konopiami indyjskimi a morfologią mózgu (struktura mózgu). Dokładny charakter tych zmian w strukturze mózgu nie został jeszcze do końca wyjaśniony.

Co ciekawe, zaobserwowano zarówno powiększoną, jak i zmniejszoną objętość mózgu. Obecnie naukowcy podejrzewają, że spożywane dodatkowo substancje, takie jak alkohol i nikotyna, a także wiek, w którym zaczęto je zażywać, mogą mieć wpływ na skutki ich oddziaływania. Wiadomo również, że wpływ konopi indyjskich na objętość mózgu zależy od dawki.
Wpływ tych zmian na sprawność mózgu oraz zdolność myślenia i zapamiętywania są również dobrze zbadane.

System Endokannabinoidowy a Okres Dojrzewania

Jednym z mechanizmów, który najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za zmiany neurobiologiczne, jest układ endokannabinoidowy. Wszystkie elementy układu endokannabinoidowego są obecne i aktywne już w ciele dziecka. System ten powstaje na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W dzieciństwie układ endokannabinoidowy uczestniczy w wielu procesach dojrzewania. Na przykład w rozwoju kory mózgowej, regulacji różnicowania komórek lub różnicowania, migracji i przeżycia komórek nerwowych.

Struktury w mózgu, w których występuje duża liczba receptorów kannabinoidowych, są szczególnie narażone na zmiany strukturalne u osób zażywających konopie indyjskie, takie jak ciało migdałowate, hipokamp, prążkowie i móżdżek (mózg). Układ endokannabinoidowy bierze udział w procesach dojrzewania w mózgu. Jednocześnie okres dojrzewania jest okresem, w którym zachodzą ogromne procesy przebudowy w młodzieńczym mózgu.

Młodzież zażywająca konopi indyjskich jest zatem narażona na bardzo wysokie ryzyko zmian w mózgu. Potwierdzają to również badania, z których wynika, że im wcześniej zaczęto zażywać konopie indyjskie, tym większe są różnice strukturalne w mózgu.

Co Powodują 2 Jointy?

Naukowcy zbadali grupę 46 nastolatków w wieku 14 lat, którzy stwierdzili, że używali konopi indyjskich raz lub dwa razy w życiu. Przeanalizowano struktury ich mózgów i porównali wyniki z grupą nastolatków, którzy poza tym mieli te same cechy (wiek, płeć, status społeczno-ekonomiczny, sprawność manualna, rozwój dojrzewania, inteligencja), ale twierdzili, że nigdy nie próbowali marihuany.

Więcej Szarej Substancji

Analizy wykazały, że objętość substancji szarej była większa w obszarach mózgu, gdzie układ endokannabinoidowy jest silnie aktywny niż w grupie porównawczej. Naukowcy doszli do wniosku, że już jeden lub dwa jointy mogą powodować zmiany w mózgu nastolatków.

Szczególnie dotknięte zostało ciało migdałowate, odpowiedzialne za kontrolowanie emocji, takich jak lęk, gniew i inne, oraz hipokamp. Hipokamp kontroluje pamięć i myślenie przestrzenne. W innych regionach (np. móżdżku) zaobserwowano również zwiększenie objętości.

Zaburzone Logiczne Myślenie

Wyniki te były również zaskakujące dla naukowców. Do tej pory uważano, że tylko regularne lub przynajmniej częstsze spożywanie marihuany powoduje zmiany w mózgu. Dodatkowo naukowcy stwierdzili, że młodzież z grupy konopi indyjskich wypadła gorzej w testach neuropsychologicznych niż grupa kontrolna. Logiczne myślenie, szybkość pracy i sprawność manualna były gorsze niż podczas kontroli ich rówieśników.

Nieznane Skutki Długotrwałe

Nie jest jasne, czy i jakie są lub mogą być długoterminowe skutki zmian spowodowanych zażywaniem konopi indyjskich. Na przykład, czy zwiększone jest ryzyko zaburzeń lękowych i innych chorób psychicznych, uzależnień, czy upośledzenie pamięci i zdolności uczenia się. Z badań przeprowadzonych na młodych ludziach, którzy regularnie zażywali konopie indyjskie, wynika, że mogą wystąpić następujące problemy:

  • zmniejszona samokontrola
  • zwiększona impulsywność
  • zakłócenia napędu
  • zaburzenia uwagi
  • zaburzenia w uczeniu się
  • zaburzenia pamięci krótkotrwałej i myślenia wnioskowego

Nikt nie chce wywoływać paniki, ale wydaje się, że pojedyncze przypadki konsumpcji wystarczają, aby zmienić procesy rozwojowe w mózgu. Jest to zdecydowanie ważne odkrycie. Konieczne jest, aby znaleźć miejsce w edukacji na temat działania konopi indyjskich, a także wpływu innych substancji wpływających na świadomość.

Według Niemieckiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 7,3 procent osób w wieku 12-17 lat w ciągu ostatnich 12 miesięcy spożywało marihuanę. Spośród osób w wieku 15-16 lat 21 procent uczniów i 16 procent uczennic w całej Europie przynajmniej raz spróbowało konopi indyjskich.

Należy jednak zauważyć, że badana grupa, licząca 46 osób, jest stosunkowo niewielka. Naukowcy nie mogą również z całą pewnością wykluczyć, że młodzi ludzie podali fałszywe informacje i mogli spożywać więcej niż raz lub dwa razy marihuanę.

Badania tego typu nie pozwalają stwierdzić, czy poszczególne kannabinoidy (zwłaszcza THC) są odpowiedzialne za ich skutki, czy też kombinacja substancji czynnych.

Ponieważ marihuana i kannabinoidy są coraz częściej stosowane w leczeniu, ważne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy dzieci mogą być bezpiecznie leczone medyczną marihuaną.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com