Większa Liczba Zwolnień Lekarskich Przy Spożyciu Marihuany

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Badanie z Francji (Déguilhem, A., Leclerc, A., Goldberg, M., Lemogne, C., Roquelaure, Y., Zins, M. & Airagnes, G. (2022). Cannabis Use Increases the Risk of Sickness Absence: Longitudinal Analyses From the CONSTANCES Cohort. Front. Public Health, 10, 869051.) wskazuje na to, że liczba zwolnień lekarskich wzrasta wraz z intensywnością spożywania marihuany.

Każdy człowiek czasem choruje. Pracobiorcy w takim przypadku muszą udać się do lekarza, aby ten wystawił im odpowiednie zwolnienie lekarskie. Zespół badaczy z Francji zbadał, czy spożywanie marihuany ma wpływ na liczbę zwolnień lekarskich.

Kierowniczka badań, Amélia Déguilhem wraz ze swoim zespołem miała dostęp do danych dużego reprezentatywnego badania kohortowego. Uczestniczyło w nim około 87.000 osób w wieku od 18 do 65 lat. Badaczom udało się powiązać dane z wywiadu z krajowymi danymi dotyczącymi zdrowia, które dostarczają informacji o zwolnieniach lekarskich.

Wpływ Zażywania Konopi Indyjskich Na Krótko- i Średnioterminowe Zwolnienia Lekarskie

Wyniki wskazują na związek między spożywaniem konopi indyjskich a liczbą zwolnień lekarskich. Osoby zażywające konopie indyjskie częściej niż raz w miesiącu, częściej przebywają na tak zwanym chorobowym. Dotyczy to krótkoterminowych zwolnień lekarskich trwających do jednego tygodnia i średnioterminowych od jednego do czterech tygodni.

Z analiz wynika, że istnieje nawet związek pomiędzy spożywaną ilością marihuany a liczbą zwolnień lekarskich: im więcej dana osoba pali, tym częściej osoby biorące udział w badaniu są na zwolnieniu lekarskim. Odnosiło się to jednak tylko do krótkoterminowych zwolnień lekarskich trwających maksymalnie tydzień. Związek ten był silniejszy u mężczyzn niż u kobiet.

Oczywiście poza używaniem konopi indyjskich istnieją inne przyczyny, które mogą prowadzić do zwolnień lekarskich, w tym choroby przewlekłe lub czynniki związane z pracą, takie jak zwiększony stres. Zespół badawczy stwierdził, że w swoich ocenach uwzględnił szereg takich czynników. Nie udało się jednak znaleźć związku z długotrwałymi chorobami trwającymi dłużej niż cztery tygodnie. Na to większy wpływ mają inne czynniki niż zażywanie konopi indyjskich.

Podejrzewa Się, Że Palenie Marihuany Ma Negatywny Wpływ Na Zdolność Do Pracy

Dane nie podały jednak konkretnych powodów zwolnień lekarskich. Według zespołu możliwe jest, że dotkliwe i długotrwałe skutki palenia marihuany mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność do pracy. Wskazuje na to również fakt, że związek jest silniejszy w przypadku mężczyzn. A mężczyźni palą częściej niż kobiety.

Naukowcy twierdzą, że częste nieobecności w pracy mają tendencję do niezdrowych zachowań. Na przykład istnieje ryzyko dalszego pogorszenia stanu zdrowia osób dotkniętych daną chorobą, jeśli będą oni częściej korzystać z marihuany w okresach, w których nie chodzą do pracy. Rozwój ten należy przerwać na wczesnym etapie poprzez zachęcanie konsumentów do ograniczenia palenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com