Ślepota Emocjonalna Ma Związek z Używaniem Narkotyków

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Niektórzy ludzie są ślepi na świat swoich uczuć. Cierpią oni na aleksytymię. Najnowsza metaanaliza pokazuje, że osoby z aleksytymią stosunkowo często rozwijają problemowe spożywanie alkoholu i innych narkotyków.

Gdyby Spock ze Star Treka był człowiekiem, prawdopodobnie miałby aleksytymię. Przeważnie okazuje on brak zrozumienia dla ludzkich uczuć. Gniew, strach i radość są dla niego obce. Ale dla potomka planety Wolkan jest to całkowicie normalne.

Dla Ziemian w realnym świecie aleksytymia może być problematyczna. O aleksytymii lub ślepocie emocjonalnej mówi się wtedy, gdy ludzie nie mają dostępu do swoich uczuć lub mają trudności z ich określeniem. Termin aleksytymia pochodzi z języka greckiego i oznacza „brak słów na uczucia”. Aleksytymia nie jest uważana za chorobę, ale za cechę osobowości i zaburzenie emocjonalne.

Szacuje się, że 10 procent populacji spełnia objawy aleksytymii. Badania wskazują, że osoby z uzależnieniem od alkoholu lub innych narkotyków są bardziej dotknięte aleksytymią. Zespół kierowany przez fińską badaczkę Kirsi Honkalampi podsumował wszystkie istotne badania w ramach systematycznego przeglądu i metaanalizy.

Osoby Uzależnione Od Alkoholu Są Szczególnie Dotknięte Aleksytymią

W analizie wzięto pod uwagę 52 indywidualnych badań. Główny wynik jest taki, że istnieje silny związek między aleksytymią a konsumpcją substancji. Dotyczy to przede wszystkim osób uzależnionych od alkoholu. Ale zażywanie nielegalnych narkotyków również ma związek z aleksytymią. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki wskazują, że najbardziej dotknięte są osoby leczone z powodu uzależnienia od substancji. Co ciekawe, na aleksytymię cierpią głównie mężczyźni.

Jednym z możliwych powodów tego związku jest to, że ludzie z aleksytymią są bardziej narażeni na stres. Ci, którzy mają problemy z rozpoznaniem lub nazwaniem swoich uczuć, prawdopodobnie częściej mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, a spożywanie alkoholu lub innych narkotyków może być formą radzenia sobie ze stresem.

Leczenie Aleksytymii Powinno Koncentrować Się Bardziej Na Myślach i Zachowaniu

Również w leczeniu uzależnienia od substancji problematyczne może być to, jeśli chorzy nie są w stanie opisać swoich uczuć przed terapeutami. Z punktu widzenia zespołu badawczego może być zatem wskazane, aby w przypadku pacjentów z aleksytymią położyć większy nacisk na metody leczenia, w których nie tyle są ważne uczucia, a bardziej świat myślenia i zachowania. Tak byłoby na przykład w przypadku terapii behawioralnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com