Przy Uzależnieniu Od Kokainy Mózg Starzeje Się Szybciej

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Kokaina poprawia humor i silnie pobudza. Jednak nałogowa konsumpcja tego narkotyku, według aktualnych badań, może doprowadzić do przedwczesnego starzenia się mózgu.

Dzięki rezonansowi magnetycznemu można kawałek po kawałku zobrazować wewnętrzną strukturę naszego aparatu myślowego. Iman Beheshti z University of Manitoba w Kanadzie porównał wyniki rezonansu magnetycznego osób uzależnionych od kokainy i osób nie uzależnionych od kokainy.

Badacz chciał się dowiedzieć, czy w przypadku przewlekłego zażywania kokainy występują wymierne zmiany w substancji szarej i białej naszego mózgu. Szarą substancją nazywa się komórki nerwowe w ośrodkowym układzie nerwowym. Włókna nerwowe otoczone białą warstwą określa się mianem substancji białej.

Beheshti ocenił wyniki rezonansu magnetycznego 74 osób zażywających kokainę co najmniej przez trzy dni w tygodniu. Grupę kontrolną stanowiły 64 osoby nie zażywające kokainy. Zapisy badań rezonansem pochodzą z meksykańskiej bazy danych stworzonej specjalnie do badań medycznych nad uzależnieniem od kokainy.

Porównanie grup wykazało, że w niektórych regionach mózgu ilość szarej substancji była mniejsza u osób uzależnionych od kokainy niż u osób nie zażywających kokainy. Z kolei biała substancja nie została naruszona.

Algorytm Szacuje Wiek Mózgu

Ponadto Beheshti wykonał obliczenia, które pozwalają określić wiek mózgu. Wykorzystywał do tego celu metody uczenia maszynowego, które są częścią sztucznej inteligencji. Wykorzystując prawie 900 obrazów MRI, algorytm początkowo „nauczył się” szacować wiek osoby na podstawie obrazu mózgu. Korzystając z tej metody, badacz określił „wiek mózgu” osób z obu badanych grup.

Wynik był następujący: W porównaniu z grupą kontrolną, mózgi osób uzależnionych od kokainy były średnio o 2,5 roku starsze od rzeczywistego wieku danej osoby. Zażywanie kokainy może zatem przyczynić się do szybszego starzenia się mózgu.

Dotknięte Obszary Mózgu Są Odpowiedzialne Za Przetwarzanie Emocji

Przyspieszony proces starzenia dotyczył różnych obszarów mózgu. Regiony te są odpowiedzialne nie tylko za pewne funkcje mózgu, takie jak pamięć czy uwaga. Dotyczyły one również obszarów odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji.

Według Beheshti uszkodzenie obszarów mózgu może prowadzić do tego, że osoba staje się bardziej agresywna i impulsywna oraz wykazuje mniejszą empatię. Zmiany w mózgu mogą prowadzić do problemów międzyludzkich, ponieważ dana osoba nie kontroluje swoich emocji lub nie jest w stanie interpretować sygnałów społecznych innych ludzi.

W innym badaniu, w którym wykorzystano obrazy MRI z tej samej puli danych, uzyskano podobne wyniki. Okazało się, że mózgi osób uzależnionych od kokainy są mniej złożone. Nie jest jeszcze jasne, czy mózgi mogły być zmienione przed zażyciem kokainy i czy zmiany te ustępują po odstawieniu kokainy. Badania z udziałem osób używających Crystal Meth wykazały, że sport wspomaga regenerację mózgu po zaprzestaniu konsumpcji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com