Prezydent RPA Podpisał Ustawę o Legalizacji Marihuany Do Prywatnego Użytku

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Już w 2018 roku Trybunał Konstytucyjny RPA zalegalizował prywatny użytek marihuany, kończąc tym samym ściganie i karanie za to obywateli. Wtedy też nakazano rządowi do 28 września 2024 roku stworzenie projektu ustawy, który określałby warunki owej legalizacji.

W listopadzie 2023 roku zatwierdzono przez prawodawcę projekt ustawy, a 28 maja 2024 roku, rządzący jeszcze prezydent Cyril Ramaphosa podpisał ustawę, sprawiając tym samym, że RPA stało się pierwszym afrykańskim krajem z legalną marihuaną do celów rekreacyjnych.

Usunięcie Konopi Indyjskich z Ustawy o Narkotykach i Handlu Narkotykami

Wraz z podpisaniem ustawy zezwolono na uprawę i posiadanie konopi indyjskich na własny użytek. Jednocześnie konopie indyjskie zostały usunięte z ustawy o narkotykach i handlu narkotykami. Wprowadzono również zmiany do ustawy o produktach leczniczych i substancjach pokrewnych, ustawy o prawach hodowców i ustawy o ulepszaniu roślin, aby przyspieszyć uprzemysłowienie sektora konopi indyjskich w Republice Południowej Afryki.

Jak głosi komunikat prasowy prezydenta, w tym celu projekt ustawy reguluje również podawanie marihuany dzieciom w celach medycznych, chroni je przed niewłaściwym narażeniem i oferuje alternatywy dla radzenia sobie z nielegalną konsumpcją i posiadaniem marihuany przez dzieci. Jednakże sprzedaż marihuany jest nadal zakazana i nie ma na celu stworzenia legalnego rynku. Nowe przepisy regulują jednak posiadanie, uprawę i używanie konopi indyjskich na własny użytek przez osoby dorosłe, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do prywatności. W Republice Południowej Afryki ważna jest jednak ochrona zdrowia publicznego, w szczególności zdrowia dzieci.

Konopie Indyjskie Od 18 Roku Życia

Prawo stanowi, że każda osoba powyżej 18 roku życia może zażywać marihuanę w miejscach niedostępnych dla ogółu społeczeństwa. Do celów produkcji marihuany na własny użytek osoby dorosłe mogą posiadać nieograniczoną ilość nasion i sadzonek konopi indyjskich, przy czym w fazie kwitnienia mogą znajdować się tylko cztery rośliny na osobę i osiem roślin na gospodarstwo domowe.

W miejscach publicznych można przewozić do 100 gramów suszonych konopi indyjskich, a w miejscu prywatnym można posiadać do 600 gramów suszonych konopi indyjskich na osobę lub 1200 gramów na gospodarstwo domowe. Podczas gdy spożywanie przez osoby dorosłe jest ograniczone do sfery prywatnej, to mogą one bezpłatnie podarować komuś do 30 nasion lub sadzonek, jedną roślinę kwitnącą, i do 100 gramów suszonej marihuany.

Przewidziano jednak również kary za nieprzestrzeganie nowych zasad. Odnoszą się one przede wszystkim do przekroczenia limitów upraw i posiadania, jeżeli nie zapewniono, by rośliny konopi były niedostępne dla dzieci lub jeżeli nie przestrzegano szczególnych norm dotyczących uprawy.

Zażywanie konopi indyjskich w miejscach publicznych jest nadal zabronione, a młodzież powinna być chroniona przed kontaktem z konopiami indyjskimi nawet w sektorze prywatnym. Kary wahają się od grzywny po karę pozbawienia wolności i zależą od rodzaju przestępstwa oraz ilości wykrytej marihuany.

Ważny Czynnik Dla Wzrostu Gospodarczego

W rzeczywistości marihuana została uznana przez rząd RPA za priorytetowy sektor dla wzrostu gospodarczego już wiele lat temu, ale projekt ustawy, pierwotnie przedłożony w 2020 roku, został z dużym opóźnieniem podpisany dopiero teraz. Sektor konopi i przemysł medycznej marihuany dowiodły już, że surowce odnawialne mogą być opłacalne, ale ograniczenie marihuany rekreacyjnej do użytku osobistego ograniczy potencjał gospodarczy.

Prezydent Ramaphosa podpisał ustawę 28 maja, tuż przed wyborami krajowymi, w których jego partia Afrykański Kongres Narodowy straciła wiele głosów i pilnie poszukuje partnera koalicyjnego. Niemniej jednak legalizacja konopi indyjskich do użytku osobistego stanowi znaczący postęp w polityce antynarkotykowej Republiki Południowej Afryki. Jest to wynik ogromnego zaangażowania i jednej z najobszerniejszych ostatnio procedur parlamentarnych z udziałem opinii publicznej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com