Legalna Marihuana w Kalifornii Zawiera Mnóstwo Pestycydów

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Badanie jakości legalnych produktów z konopi indyjskich w Kalifornii ujawniło powszechne skażenie pestycydami, które budzi poważne obawy konsumentów.

Jednym z celów dekryminalizacji konopi indyjskich jest ochrona zdrowia konsumentów. Oczywiście legalność stwarza znacznie lepsze warunki dla skutecznego zapewnienia jakości produktu. Niestety, na to nigdy nie ma gwarancji, co pokazuje badanie przeprowadzone w Kalifornii. Legalizacja w południowo-zachodnim stanie USA z regulowanym handlem wykracza daleko poza dekryminalizację i obejmuje produkcję przemysłową z uwzględnieniem profesjonalnej kontroli i zapewnienia jakości. Niestety, jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego we współpracy z LA Times i WeedWeek, wiele produktów z konopi indyjskich dostępnych na rynku zawiera pestycydy.

Poziom Zanieczyszczenia Przekraczający Dopuszczalne Wartości

W ramach badania przetestowano wiele produktów z konopi indyjskich pochodzących z legalnych sklepów specjalistycznych, zwanych Dispensaries. Spośród ponad czterdziestu dwóch próbek, 25 zawierało pestycydy w stężeniach przekraczających limity stanowe, a także limity bezpieczeństwa dla wyrobów tytoniowych w Stanach Zjednoczonych. Wśród substancji znalezionych w testowanych produktach znajdują się substancje, które powodują poważne konsekwencje zdrowotne, takie jak niewydolność wątroby, choroby tarczycy, a nawet rak.

Produkty Do Waporyzacji Szczególnie Często Zanieczyszczone Pestycydami

Zanieczyszczenia pestycydami zostały wykryte w wielu różnych produktach konopnych, ale szczególne zaniepokojenie wywołują produkty do waporyzacji wielu znanych producentów. Przekraczają one w szczególności limity określone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, co oznacza, że jednorazowe użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych i płuc oraz bólu gardła, głowy, klatki piersiowej i brzucha.

W niektórych produktach do waporyzacji można było wykryć od dwudziestu do trzydziestu różnych pestycydów. Powtarzające się wdychanie tych produktów może prowadzić do długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. To, że ta konkretna kategoria produktów jest szczególnie dotknięta zanieczyszczeniami, wynika z faktu, że olejki do waporyzacji są często produkowane masowo z marihuany niskiej jakości, często z ledwo zweryfikowanych źródeł lub nawet z czarnego rynku.

Władze Bezczynnie Się Przyglądają

Stwierdzone skażenie tak wielu legalnych produktów z konopi indyjskich jest również powodem częstszych skarg wśród osób zażywających, które zarejestrowano w miesiącach poprzedzających badanie. Wszystkie są konsekwencją legalnego rynku konopi indyjskich nastawionego na zysk, który podporządkował wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości.

Podczas gdy zaangażowane przedsiębiorstwa zmaksymalizowały zyski kosztem jakości, właściwe organy, takie jak Departament Kontroli Konopi Indyjskich, nie zajęły się problemem zanieczyszczenia produktów. Mimo że w następstwie ponad 80 skarg dotyczących zanieczyszczeń zapowiedziano zakazania, wycofywania produktów z rynku i inne działania, to wdrożenie tych działań wymaga czasu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com