Czy Marihuana To Inicjacyjny Narkotyk?

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Sprzeczność Nauki Nad Marihuaną

Dla wielu osób zażywających konopie indyjskie może brzmieć to zaskakująco: badania naukowe nadal nie dostarczają jednoznacznych wyników na temat przypuszczenia, że marihuana jest inicjacyjnym narkotykiem.

Często wynika to również z faktu, że osoby spożywające narkotyki dobrze znają swoje i zachowania konsumenckie oraz te z najbliższego kręgu – brak im obiektywizmu i zasięgu badań naukowych. Konsumenci, którzy rzeczywiście mają problemy z twardszymi narkotykami, często nie pojawiają się w publicznym dyskursie.

Ale nawet jeśli wątpliwe jest, aby zażywanie twardych narkotyków zaczęło się od konopi indyjskich, to ta teoria mimo wszystko kieruje wieloma dyskursami politycznymi: Zapobieganie narkomanii na poziomie podstawowym rozwiązałoby wiele problemów związanych z uzależnieniem.

Tym ważniejsze jest, aby nauka dostarczała jasnych dowodów. Niektóre badania wskazują, że osoby zażywające narkotyki początkowo zażywały konopie indyjskie. Inne badania wskazują na powiązania między marihuaną a wysokim ryzykiem uzależnienia od narkotyków.

Szczególnie w przypadku zażywania konopi indyjskich w młodym wieku, narkotyk ten wydaje się mieć wpływ na reakcję mózgu na inne narkotyki – jednak w badaniu jako probantów wykorzystano szczury, więc nie jest jasne, czy jego działanie jest porównywalne u ludzi. Inne badania sugerowały również, że marihuana jest podstawowym narkotykiem, ale były one wątpliwe w swojej metodologii.

Z drugiej strony, przeprowadzono wiele badań, których wyniki nie potwierdziły potencjału marihuany jako narkotyku inicjacyjnego. Nie znaleziono związku między używaniem konopi indyjskich a zażywaniem twardszych narkotyków. Naukowcy zgadzają się jednak co do jednego – bez względu na to, jakie uzyskano wyniki, naukowcy wezwali do dalszych badań nad konopiami indyjskimi.

Nawet jeśli marihuana miałaby być narkotykiem inicjacyjnym, naukowcy są zgodni, że zakaz stosowania tego narkotyku nie poprawiłby sytuacji. Przeciwnie, prohibicja sprzyja produkcji bardziej szkodliwych i silniejszych narkotyków.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com