CBD Przeciwko Zapaleniu Mięśnia Sercowego

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Zapalenie mięśnia sercowego jest zwykle następstwem infekcji, szczególnie jeśli infekcja taka jak grypa nie została właściwie wyleczona lub chory zbyt szybko powrócił do uprawiania sportów wyczynowych. W zależności od ciężkości choroby, zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do poważnych następstw, takich jak obumieranie komórek mięśnia sercowego, osłabienie serca i wyczerpanie.

Tak zwana spontaniczna śmierć sercowa jest często kojarzona z zapaleniem mięśnia sercowego. Jednak jego lżejsze formy mogą być bezobjawowe i samoistnie zregenerować się bez dalszych konsekwencji. W medycynie mówi się o zapaleniu mięśnia sercowego, czyli myocarditis. Z końcówki tego terminu można wywnioskować chorobę zapalną, która nasuwa pytanie, w jaki sposób kannabinoidy, takie jak CBD, mogą być tutaj środkiem terapeutycznym. Chociaż THC również ma działanie przeciwzapalne, to jest w tym wypadku przeciwwskazane, ponieważ efektem ubocznym THC może być znacznie przyspieszone tętno, a pacjent powinien oszczędzać serce.

CBD Zatrzymuje Proces Powstawania Stanu Zapalnego

Prawdziwym czynnikiem wywołującym zapalenie mięśnia sercowego jest w wielu przypadkach autoimmunologiczny, zapalny proces, który może być wyraźnie wspierany przez opisane czynniki. Mechanizm ten jest inicjowany przez limfocyty D3-T, które w wyniku nieprawidłowej reakcji atakują komórki organizmu, w tym przypadku komórki mięśnia sercowego. Limfocyty te mają receptory CB2, do których CBD może dokować. Z badań na myszach wiadomo, że CBD ma wyraźny wpływ redukujący na limfocyty D3-T, co prowadzi do znacznego zmniejszenia wspomnianego powyżej procesu autoimmunologicznego.

Równolegle można zaobserwować znaczną poprawę skurczowej i rozkurczowej wydajności pracy serca. Równocześnie zmniejsza się również obumieranie komórek w mięśniu sercowym i zwłóknienie mięśnia sercowego. Zwłóknienie jest rodzajem blizny w mięśniu sercowym, która powoduje, że pomimo wyleczenia, jego zdolność pompowania może być ograniczona.

Ponadto, z badań na myszach wiadomo, że CBD hamuje stres oksydacyjny. Hamowanie tego jest kluczowym elementem terapii w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego, które często polega na ochronie serca przed stresem. Z doświadczeń na zwierzętach wiadomo, że CBD hamuje działanie cytotoksyn, które powstają w wyniku reakcji zapalnej. W ten sposób można dodatkowo zmniejszyć obumieranie komórek mięśnia sercowego.

Ochronny Wpływ Na Serce Jest Znany Od Dawna

Już w 2007 roku przeprowadzono badanie na szczurach, które wykazało, że CBD zmniejsza nasilenie zawału serca, który może wystąpić w związku z zapaleniem mięśnia sercowego jako zagrażające życiu powikłanie, nawet o 66%, a tym samym ma ogromny wpływ kardioochronny.

Wynik ten mierzono za pomocą typowych markerów immunologicznych, które można wykryć we krwi po takim zawale. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem popularności medycznej marihuany, temat ten został ponownie poruszony i potwierdzony w dalszych badaniach, po czym rozpoczął się rozwój pierwszych suplementów z zawartością CBD dopuszczonych do stosowania u ludzi.

Pierwszy Lek Na Serce Oparty Na CBD w Badaniu Fazy 2

Opierając się na opisanym powyżej mechanizmie działania, CBD jest również uważany w medycynie szkolnej za możliwą przełomową terapię przeciw zapaleniu mięśnia sercowego.

Kanadyjska firma Cardiol opracowuje obecnie preparat CardiolRX, który zasadniczo zawiera CBD w czystej farmaceutycznej postaci z dawką 100 mg na jednostkę konsumpcji. Badanie fazy 1 z udziałem 25 uczestników, którego wyniki zostały opublikowane w listopadzie 2022 roku, wykazało, że lek ten może znacznie zmniejszyć zagrażające życiu towarzyszące zapalenie mięśnia sercowego, a mianowicie zapalenie osierdzia.

Zapalenie osierdzia jest stanem zapalnym i polega na gromadzeniu się płynu w osierdziu, które zwykle występuje jako powikłanie zapalenia mięśnia sercowego. W badaniu płyn z worka sercowego został usunięty chirurgicznie.

Następnie grupa pacjentów otrzymała lek CardiolRX. 7 dni po operacji, grupa leczona CBD miała znacznie mniejszy nawrót osierdzia, a także znacznie zmniejszoną grubość osierdzia, co wskazuje na zmniejszenie stanu zapalnego. CBD wydaje się być skutecznym lekarstwem na nawracające zapalenie osierdzia, czyli zapalenie osierdzia, które powraca wraz z gromadzeniem się płynu po operacji.

Lek ten, po zatwierdzeniu przez FDA, rozpoczyna obecnie drugą fazę badania na 100 pacjentach z zapaleniem mięśnia sercowego w dużych ośrodkach kardiologicznych w USA, Europie i Izraelu.

Po 12 tygodniach serca pacjentów są badane, a następnie ocenia się postęp leczenia na podstawie parametrów typowych dla oceny długoterminowego rokowania zapalenia mięśnia sercowego, a mianowicie obecności zwłóknień w tomografii komputerowej i wydajności lewej komory.

Po leku na padaczkę, również na bazie CBD, CardiolRX jest kolejnym lekiem, który jest tuż przed zatwierdzeniem i podkreśla właściwości lecznicze rośliny konopi.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com