Analiza Porównawcza Po Badaniu Bliźniaczym z Konopiami Indyjskimi

Opublikowane przez Urszula Konopnicka w dniu

Już w przeszłości różne badania i analizy danych były w stanie obalić wiele argumentów przeciwników legalizacji marihuany. Chociaż istnieją naukowe dowody na to, że regularne zażywanie konopi indyjskich nie prowadzi do deficytów poznawczych u bliźniąt jednojajowych, które nie dzielą tego samego stylu życia, wciąż słyszy się, że marihuana jest ogłupia i jest szkodliwa dla mózgu. Ponadto wielokrotnie stwierdzono, że zażywanie marihuany jest odpowiedzialne za pojawienie się psychozy tylko w bardzo rzadkich przypadkach.

Ale nawet to nie jest postrzegane przez przeciwników legalizacji naturalnego środka odurzającego, jakim jest marihuana. Podobnie jest z faktem, że nadużywanie alkoholu staje się rzadsze wśród młodych ludzi, gdy marihuana jest dostępna na legalnych warunkach. Nie do przecenienia jest to, jak wiele osób w Europie wykazuje ryzykowne wzorce zażywania i jak wiele osób każdego roku ginie z powodu zażywania alkoholu.

Uniwersytet w Minnesocie i Uniwersytet w Colorado właśnie opublikowały najnowsze wyniki badań, które potwierdzają dotychczasowe badania i po raz kolejny potwierdzają, że marihuana ma stosunkowo niski potencjał zagrożenia. Zbadano, że po legalizacji marihuany i umożliwienie dorosłym Amerykanom dostępu do niej spożywane są mniejsze ilości alkoholu i jednocześnie zanotowano brak wzrostu psychozy.

Bliźnięta Jako Obiekty Badawcze

4043 bliźniąt jednojajowych, które były już badane w przeszłości w młodości, zostały włączone przez zespół badawczy do nowej analizy. Obecnie osoby te, z których 240 miało różne miejsca zamieszkania i podlegało różnym przepisom dotyczącym konopi indyjskich, zostały ponownie przebadane w wieku od 24 do 49 lat. Skoncentrowano się na skutkach legalizacji, a także na jej istotnych konsekwencjach. Należy również ustalić, czy legalizacja będzie współdziałać ze znanymi czynnikami ryzyka (wiek, płeć lub zewnętrzne zaburzenia zachowania).

Około 40 procent uczestników badania mieszkało w stanie, w którym marihuana została zalegalizowana do celów rekreacyjnych. Dochodzenie wykazało, że pomimo niewielkiego, wymiernego wzrostu liczby osób zażywających konopie indyjskie na obszarach, na których nie prowadzono już postępowania karnego, spożycie alkoholu znacznie spadło. Byłoby to zgodne z wcześniejszymi doświadczeniami, które wskazywały na spadek spożycia alkoholu u osób, które wcześniej szukały leczenia ze względu na swoje problematyczne zachowania związane z alkoholem.

Brak Negatywnych Skutków w Innych Obszarach Uzależnienia

Oprócz tego już pozytywnego wyniku autorzy analizy wyjaśniają, że legalizacja nie wiązałaby się ze wzrostem psychozy, zaburzeń uzależnienia od narkotyków lub innych negatywnych konsekwencji. Naukowcy z uniwersytetów doszli do wniosku, że chociaż dopuszczenie marihuany do celów rekreacyjnych doprowadziło do zwiększenia częstości jej zażywania, mieszkańcy stanów, które zalegalizowały marihuanę, wykazywali ostatnio mniej objawów zaburzeń alkoholowych.

Powiedzieli: „Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki dotyczące kontroli bliźniaczej i różnych podatności wskazują, że wpływ legalizacji marihuany na zdrowie psychiczne i psychospołeczne jest minimalny”. Obydwa wyniki byłyby uspokajające w odniesieniu do obaw dotyczących zdrowia publicznego związanych z legalizacją konopi indyjskich do celów rekreacyjnych.

Osoby Zmagające Się z Chorobami Psychicznymi Częściej Uciekają Się Do Konopi Indyjskich

Strona internetowa NORML.org, która informuje o nowej analizie, dodaje, że osoby cierpiące na wcześniejszą chorobę psychotyczną częściej sięgałyby po konopie indyjskie i inne prawnie regulowane substancje. Z drugiej strony, psychozy wywoływane są stosunkowo rzadko u osób, u których wcześniej nie zdiagnozowano choroby psychicznej.

Inne, niedawno opublikowane badanie przeprowadzone w Szwajcarii i Anglii z udziałem 233 000 osób wykazało, że mniej niż pół procenta osób używających konopi indyjskich kiedykolwiek doświadczyło objawów psychotycznych, które wymagały leczenia. W przypadku osób pijących alkohol odsetek ten jest zdecydowanie wyższy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


gazeta o konopiach cbd i marihuanie thc
Copyright © GazetaKonopna.com